SchedaMembroUnikore

Da WIKI IDEM GARR.
Jump to navigation Jump to search
  • Versione scheda
    • v0.2
    • data: 20-03-2019

Archivio:


Esame Richiesta di Adesione

Indicatore Documento/Link Valutazione Data valutazione Valutatore Note
RdA File:RdAUnikore.pdf ok 3/8/21 Segreteria GARR: lp
IdPRR ok 30/7/21 Segreteria GARR:lp
RRR
Segreteria GARR: